Lahjaviikonloppu käynnissä paperikaupalla ja verkkokaupassa! Kaikki -20% alekoodilla ’LAHJA’! Voimassa 28.11. asti. - Toimituskulut 3,50-6,50€ - Ilmainen toimitus yli 70€ tilauksiin.

Rekisteriseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Helle Visualsin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.1.2020.


1. Rekisterinpitäjä

Helle Visuals
2865598-1
Torikatu 8
88600 Sotkamo
krista(at)hellevisuals.com


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Krista Niskanen
040 8256 938


3. Rekisterin nimi

Helle Visuals verkkokaupan asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Helle Visuals verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään toimitus- ja maksujärjestelyjä varten. 


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Helle Visuals verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Helle Visuals verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurin ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).